Φρένο για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς

Φρένο στα σχέδια για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες βάζει η Επιτροπή Βιοηθικής, η οποία στη γνωμοδότησή της, τους συστήνει ως έσχατη λύση, μόνο για προσωπικό δομών υγείας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και μονάδων περίθαλψης ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένων, ατόμων με χρόνιες παθήσεις ή ατόμων με αναπηρία).

Υπενθυμίζεται, ότι το προηγούμενο διάστημα το σωματείο εργαζομένων της Alpha Bank ζήτησε από τη διοίκηση της τράπεζας να επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού, με ποινή στέρησης μισθού για όσους δεν πειθαρχήσουν. Επίσης, ακούστηκαν, ακόμα και από κυβερνητικά χείλη, απόψεις για δυνατότητα εργοδοτών να απολύουν εργαζομένους που δεν εμβολιάζονται.

Ειδικότερα, μετά από ερώτημα του πρωθυπουργού, η Επιτροπή Βιοηθικής προτείνει προσέγγιση «κλιμακούμενης πρωτοβουλίας» από την πλευρά της Πολιτείας, με τα εξής τρία στάδια:

• Προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική ομάδα (ιατροί, νοσηλευτές, εργαστηριακοί, προσωπικό μονάδων φροντίδας, κ.λπ.) εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκούσιο εμβολιασμό, οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία που επικαιροποιούνται συνεχώς, με προϋπόθεση την προηγούμενη κατανόηση των φόβων και των γενικότερων αντιλήψεων.

• Μέτρα ενθάρρυνσης/αποθάρρυνσης που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν από την Πολιτεία σε συνεργασία με τη διοίκηση των μονάδων υγείας, όπως π.χ. διευκόλυνση του ραντεβού για τον εμβολιασμό, ελαστικότητα στο ωράριο εργασίας τις ημέρες του εμβολιασμού, προτεραιότητα στη επιλογή αδειών, ή υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας και εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

• Πρόβλεψη υποχρεωτικότητας ως έσχατη λύση, η οποία πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και να εφαρμοσθεί μόνον εφόσον τα προηγούμενα μέτρα δεν αποφέρουν σημαντική αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού. Η ακριβής εφαρμογή τέτοιου μέτρου αφενός πρέπει να ορίζεται με βάση το εργατικό ή το δημόσιο δίκαιο, αφετέρου απαιτεί να συνυπολογίζονται τυχόν συνέπειες στον καταμερισμό καθηκόντων και στελέχωση των δομών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ώστε να αποφεύγεται η υπολειτουργία των τελευταίων ή η εργασιακή επιβάρυνση των άλλων εργαζομένων.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι η παραπάνω σύσταση αφορά μόνο στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες του προσωπικού των μονάδων υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο προσωπικό μονάδων περίθαλψης ευπαθών ομάδων. Ακόμα τονίζει ότι, με το πέρασμα του χρόνου, η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων κατά της COVID-19, τόσο για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όσο και για τον γενικό πληθυσμό, παρουσιάζει δυναμική μείωσης όπως υποδεικνύουν τα καθημερινά στοιχεία εμβολιασμού στην Ελλάδα, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην εφαρμογή των παραπάνω επιλογών.

Στη σχετική ανακοίνωσή επισημαίνεται πως η παραπάνω απόφαση πάρθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και τις έως τώρα δημοσιευμένες μελέτες για τα εγκεκριμένα εμβόλια, τα δεδομένα εμβολιασμού για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες στην Ελλάδα, τις αρχές της αυτονομίας, της ωφέλειας και της μη-βλάβης, την αρχή της αναλογικότητας και τη νομική διάσταση του ζητήματος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ