Είναι ασφαλή τα καλλυντικά που χρησιμοποιώ;

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει ότι τα καλλυντικά προϊόντα, που διατίθενται, στην Ευρωπαϊκή Αγορά, δεν πρέπει να βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, όταν χρησιμοποιούνται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και σύμφωνα, με τις οδηγίες, που παρέχονται, από τον κατασκευαστή ή από κάθε άλλο υπεύθυνο της κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων.

Για να είναι ασφαλές ένα καλλυντικό, πρέπει να διαβάσουμε, προσεκτικά και να κρατήσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή του, για τη χρήση, την καταστροφή του προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, που προέρχεται, από τον προμηθευτή του καλλυντικού. Η ύπαρξη, όμως, προειδοποιήσεων, πάνω στη συσκευασία, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή, από την ευθύνη του να θέτει, στην αγορά, μόνο ασφαλή καλλυντικά.

Η νομοθεσία, επίσης, ορίζει θέματα, που αφορούν τα συστατικά των καλλυντικών, τη σήμανση και τη συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων. Τέλος, απαγορεύει τη διενέργεια δοκιμών και πειραμάτων, σε ζώα, όταν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ελέγχου των καλλυντικών καθώς και την κυκλοφορία, στην Ε.Ε., των καλλυντικών, που έχουν δοκιμαστεί, σε ζώα. Τα κράτη – μέλη φέρουν την ευθύνη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ώστε στην αγορά να κυκλοφορούν μόνο τα καλλυντικά, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτής της οδηγίας.

Η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει τα ίδια ζητήματα, για την αγορά καλλυντικών, στην Ελλάδα. Επειδή, όμως, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να τεθεί, στην κυκλοφορία, στην Ευρωπαϊκή Αγορά, κάποιο καλλυντικό, το οποίο να είναι επικίνδυνο, για την υγεία των καταναλωτών, εάν ένα κράτος – μέλος ανακαλύψει κάποιο τέτοιο καλλυντικό, διατάσσει την προσωρινή απόσυρσή του και, ταυτόχρονα, ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη – μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία, τα οποία συνηγορούν, στην απόφασή του. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τα εμπλεκόμενα κράτη – μέλη και αποφασίζει, για τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς καθυστέρηση.

Αρμόδιος φορέας, για την ασφάλεια των καλλυντικών, στην Ελλάδα, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, o οποίος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να κυκλοφορούν, στην αγορά μόνον ασφαλή καλλυντικά. Ο κατασκευαστής ενός καλλυντικού, ή ο αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωμένοι να θέτουν, στη διάθεση του Ε.Ο.Φ., όλες τις σχετικές πληροφορίες, για το καλλυντικό ή την ασφάλειά του.

Ο Ε.Ο.Φ. μπορεί να διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους, για να διασφαλίσει ότι όλα τα καλλυντικά, που κυκλοφορούν, στην Ελληνική Αγορά, συμμορφώνονται, με την Κοινοτική και την Ελληνική Νομοθεσία. Επίσης, ο Ε.Ο.Φ. πρέπει να διασφαλίζει ότι τα καλλυντικά δε φέρουν ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για τις ιδιότητές τους (π.χ. εξαφανίζει τις ρυτίδες). Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν, στον Ε.Ο.Φ., τον τόπο κατασκευής ενός καλλυντικού, ή τον τόπο, όπου αυτό εισήχθη, για πρώτη φορά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ε.Ο.Φ. απαγορεύει την κυκλοφορία, στην αγορά καλλυντικών, που δεν είναι ασφαλή (περιέχουν δηλαδή επικίνδυνες ουσίες), που έχουν δοκιμαστεί, σε ζώα, που φέρουν παραπλανητική, ή καθόλου σήμανση, που δεν τηρεί ο προμηθευτής τους το φάκελο, με τις πληροφορίες, που προβλέπονται, από τη νομοθεσία. Τα καλλυντικά φέρουν αριθμό άδειας κυκλοφορίας, από τον Ε.Ο.Φ., ή την αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρχή, που είναι: ο ΕΜΕΑ. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται, οπωσδήποτε, στη συσκευασία, αλλιώς το προϊόν μπορεί να κυκλοφορεί, παράνομα, ή να είναι επικίνδυνο.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των καλλυντικών;

Όλα τα καλλυντικά πρέπει να φέρουν την ημερομηνία ελάχιστης περιόδου διατηρησιμότητας, εκτός από αυτά, που η περίοδος διατηρησιμότητας είναι μεγαλύτερη των 30 μηνών. Τα καλλυντικά, που έχουν περίοδο διατηρησιμότητας μεγαλύτερη των 30 μηνών φέρουν ένδειξη, για το χρονικό διάστημα, που αυτά τα καλλυντικά μπορούν να διατηρηθούν ασφαλή, μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι ότι οι ημερομηνίες λήξης είναι, απλά, “ενδεικτικές” και ότι ένα προϊόν μπορεί να καταστεί ανασφαλές, πολύ πριν την ημερομηνία λήξης του, αν το προϊόν δεν έχει διατηρηθεί σωστά. Τα καλλυντικά, που δεν έχουν διατηρηθεί, σωστά -για παράδειγμα, εκτέθηκαν σε υψηλές θερμοκρασίες, ή στον ήλιο, ή ανοίχθηκαν και εξετάστηκαν από τους καταναλωτές, πριν την τελική πώληση, μπορεί να γίνουν ακατάλληλα, για χρήση, πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Από την άλλη, προϊόντα, που διατηρούνται, σε ιδανικές συνθήκες, μπορεί να παραμείνουν κατάλληλα, για χρήση, ακόμα και μετά την ημερομηνία λήξης. Όμως, ποτέ μα ποτέ, δε χρησιμοποιούμε ληγμένα καλλυντικά.

Η διάρκεια ζωής των καλλυντικών, για την περιοχή των ματιών, είναι μικρότερη, από αυτή άλλων καλλυντικών. Ορισμένοι ειδικοί συστήνουν την αντικατάσταση της μάσκαρα, κάθε 3 μήνες. Αν η μάσκαρα ξεραθεί, καλύτερα να την πετάξουμε.

Ανάμεσα στα καλλυντικά, που, πιθανόν, έχουν μια ιδιαίτερα μικρή διάρκεια ζωής, είναι σίγουρα όλα τα “φυσικά προϊόντα”, που περιέχουν φυτικές ουσίες. Οι καταναλωτές και οι κατασκευαστές καλλυντικών πρέπει, απαραίτητα, να λαμβάνουν υπόψη τους τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων, σε προϊόντα, που περιέχουν “φυσικά” συντηρητικά, ή σε αυτά, που δεν περιέχουν καθόλου συντηρητικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ