Το εγχείρημα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας

Με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις σχέσεις μεταξύ των κρατών της Ευρώπης ασχολήθηκαν σε άρθρο τους οι εκδότες του περιοδικού Lancet και ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος συνοψίζει τα κύρια σημεία αυτού.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα της πανδημίας COVID-19 ενώ το εμβολιαστικό πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλο που η επικέντρωση βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη, τα ίδια ζητήματα ως προς την πανδημία COVID-19 αντιμετωπίζουν και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Αυτή η περιοχή είναι ευρεία, με διαφορετικές πολιτικές και ιστορικές καταβολές και περιλαμβάνουν τόσο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Τσεχία, η Βουλγαρία και οι Βαλτικές χώρες, όπως και μη κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κάποιες Βαλκανικές χώρες και η Ουκρανία. Δεν είναι ξεκάθαρο με ποιο τρόπο κάποιες από αυτές τις χώρες κατάφεραν να διατηρούν χαμηλό αριθμό κρουσμάτων COVID-19 κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας το 2020.

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2021, 6 από τις 10 χώρες παγκοσμίως με τον υψηλότερο ποσοστό θανάτων ανά 100.000 κατοίκους βρίσκονταν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία εγείρουν προβληματισμούς σχετικά με την υγεία του πληθυσμού στην περιοχή. Καθιστούν επίσης επείγον το ζήτημα της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19 στην Ευρώπη. Ο τομέας της υγείας θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενοποιητική δύναμη ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί των χωρών τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ